Služby

Každý z nás by chcel mať spokojný život, v ktorom sa cíti byť naplnený, spokojný, zdravý a v bezpečí. Prirodzene máme túžbu byť šťastní a slobodní. Mnohí z nás veria, že tieto kvality sa dajú dosiahnuť úspechom vo vonkajšom svete. Prekážky k naplneniu svojich túžob teda hľadáme v okolí, vo svojej rodine, v ľuďoch a v situáciách.

Ak však zistíte, že možnosť ich naplnenia a odstránenia toho čo vám v tom bráni, leží vo vašom vnútri, začnete sa na svoj život, na svoju rodinu a okolie pozerať inými očami.

Spôsob ako sa k tomu dopracovať nie každý z nás chápe. Cesta prijatia seba samého nás postupne dovedie aj k ostatným uvedomeniam o svojom živote, o svojich vzťahoch, či už pracovných, rodinných, partnerských, nevynímajúc iné vzťahy. Počas mojej praxe som mala možnosť vidieť, že každý človek je nastavený nejakým spôsobom, reaguje odlišne na rôznorodé situácie a čo je najdôležitejšie, každý z nás má v sebe na vyriešenie svojej situácie ten správny kľúč. Prvotným krokom je uvedomenie si danej situácie, v ktorej sa nachádzate a nedokážete v nej fungovať. Následne je potrebné si zadefinovať, čo by malo prísť namiesto nespokojnosti, frustrácie a rôznych problémov vo vašom živote. Niekde vo vás potrebujete niečo prenastaviť a to dokážete prostredníctvom videnia terajšej situácie a určenia si toho, kde by ste chceli byť. Vnímanie fyzického sveta je len odrazom vášho vlastného systému presvedčenia, spôsobu vášho myslenia. Prostredníctvom úspešnej metódy One Brain sa vám ponúka možnosť získať späť čo najviac zo svojej vlastnej autority, vnútornej sily, identifikovať a odstrániť traumy z minulosti, ktoré obmedzujú vnímanie prítomnosti, aby ste mali možnosť voľby tam, kde teraz pociťujete, že voľbu nemáte a preto sa nedokážete pohnúť z miesta.


O mne

Veľmi účinné výsledky metódy One Brain som na vlastnej skúsenosti pocítila v roku 2011, kedy som sa po prvý krát s danou metódou stretla. Už po prvom sedení ma metóda tak veľmi zaujala efektívnosťou, že som sa ju následne rozhodla študovať. Prešla som výcvikovým programom kurzov a v súčasnosti pracujem ako konzultant facilitátor One Brain.


História

Spoluautormi One Brain systému sú Gordon Stokes, jeden zo zakladateľov aplikovanej kineziológie, Daniel Whiteside priekopník v genetike správania a následne Candace Callaway, odborníčka v oblasti medziľudských vzťahov. Pôvodným zámerom metódy bolo pomôcť deťom a dospelým pri problémoch s učením. Počas svojich odborných výskumov autori zistili, že dyslektické problémy majú príčinu v prítomnosti emocionálneho stresu a v rámci svojej pôsobnosti dosiahli pozoruhodné a efektívne výsledky pri práci s ľuďmi majúcimi problémy s dyslexiou, dysgrafiou, poruchami pozornosti a hyperaktivity. Neskôr prišli na to, že poznatky je možné aplikovať aj pri riešení rôznych iných problémov, ktorých príčinou je emocionálny stres, pretože 90% psychických a fyzických problémov je spôsobených psychosomatickými príčinami.

V súčasnosti je metóda One Brain v niektorých štátoch súčasťou školského systému.


One Brain

Je jemná, alternatívna metóda, ktorá využíva poznatky z kineziológie, genetiky správania a medziľudských vzťahov. Napomáha obnoviť fyzickú aj psychickú rovnováhu organizmu a získať novú silu pre tvorivejší život.

Zameriava sa na príčinu emocionálnych stresov a ich dôsledkami, ktoré vznikli ako následok negatívnych zážitkov. Negatívny zážitok si na vedomej úrovni mnohokrát nepamätáme, zaznamenáva sa však do našej bunkovej pamäte. Nespracovaný problém na vedomej úrovni sa pre nás stáva problémom, ktorý je potlačený na podvedomú až telesnú úroveň. Minulé skúsenosti, ktoré sú spojené s emocionálnym stresom spôsobujú ovplyvňovanie nášho správania v súčasnosti. Pomocou tejto metódy je možné uvoľniť stres a tým zmierniť alebo odstrániť psychické a fyzické problémy a zlepšiť konanie v akejkoľvek oblasti nášho života. Na spätnú väzbu tela, kde sú v bunkovej pamäti uložené všetky prežité udalosti sa používa svalový test, princípom ktorého je rozdiel svalového napätia v strese a v pokoji. Identifikuje sa ním vek príčiny emocionálneho stresu.

Pomocou úspešnej metódy One Brain je možné riešiť napr.:

 • dyslexie, dysgrafie
 • zajakávanie
 • stres z verejného vystupovania
 • emocionálnu nestabilitu
 • nízke sebavedomie
 • preťaženosť
 • syndróm vyhorenia
 • nespavosť
 • problémy s pamäťou
 • poruchy príjmu potravy, nadváhu
 • poruchy s vylučovaním, pomočovaním
 • pracovné vzťahy
 • problémy v partnerstve, v rodine
 • alergie, ekzém, akné, kožné ochorenia
 • úzkosť, paniku, strach, depresie a mnohé iné

One Brain je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Terapia

Počas individuálneho sedenia, ktoré trvá cca 1,5 hod. pracujeme na riešení daného problému a hľadaní nových možností klienta tam, kde ich predtým nebol schopný vidieť. Cieľ procesu je zameraný na uvoľnenie emocionálnych blokov, ktoré spôsobujú problémy psychického až fyzického charakteru, tak u detí ako aj u dospelých a zlepšenie konania v akejkoľvek oblasti nášho života. Kým nepochopíme a neuvoľníme stres, ktorý je spojený so situáciami, majú tieto skúsenosti moc ovplyvňovať naše správanie v súčasnosti. Práca je jemná a nenásilná. Klient je aktívne zapojený na hľadaní optimálneho riešenia a predstavuje najvyššiu autoritu.

Konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred!